Se společností Hewlett Packard spolupracujeme v podstatě od začátku, Původně byla naše společnost Digital Equipment partnerem, později Compaq partnerem a akvizicí ze strany HP jsme se stali Hewlett Packard partnerem. Dlouhodobě si držíme nejvyšší možný status HP Preferred partner GOLD se specializací Computing Systems, Personal Computing Systems, Storage Works Systems, Registered Networking Specialist a nově také Client Virtualization Specialist. Blíže na www.hp.cz

Seznam našich HP certifikátů naleznete zde.