Účetní služby

Vedení daňové evidence

 • Peněžní deník - chronologicky setříděný zápis jednotlivých účetních případů
 • Pokladní kniha - zápis jednotlivých příjmů a výdajů v hotovosti
 • Kniha závazků a pohledávek - zápis přijatých a vydaných faktur, evidence úhrad, evidence nezaplacených faktur a ostatních závazků
 • Evidence majetku - evidence hmotného a nehmotného majetku, účetní i daňové odpisy
 • Vypracování vnitropodnikových směrnic dle přání zákazníka
 • Evidence DPH - sestavení měsíčního/čtvrtletního přiznání
 • Daňové přiznání - zpracování daňového přiznání k dani z příjmů FO včetně vyplnění přehledů pro OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu - pouze pro zákazníky, kterým se zpracovává účetnictví
 • Silniční daň - vypracování přiznání k silniční dani
 • Vedení skladové evidence, vystavování faktur, kniha jízd, cestovné

 Vedení účetnictví

 • Účetní deník - chronologicky setříděný zápis jednotlivých účetních případů
 • Pokladní kniha - zápis jednotlivých příjmů a výdajů v hotovosti
 • Kniha závazků a pohledávek - zápis přijatých a vydaných faktur, evidence úhrad, evidence nezaplacených faktur a ostatních závazků
 • Evidence majetku - evidence hmotného a nehmotného majetku, účetní i daňové odpisy
 • Vypracování vnitropodnikových směrnic dle přání zákazníka
 • Evidence DPH - sestavení měsíčního/čtvrtletního přiznání
 • Daňové přiznání - zpracování daňového přiznání k dani z příjmů FO včetně vyplnění přehledů pro OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu - pouze pro zákazníky, kterým se zpracovává účetnictví
 • Daňové přiznání - zpracování daňového přiznání k dani z příjmů PO - pouze pro zákazníky, kterým se zpracovává účetnictví
 • Silniční daň - vypracování přiznání k silniční dani
 • Vedení skladové evidence, vystavování faktur, kniha jízd, cestovné

 Mzdy a zaměstnanci

 • Vedení mzdové agendy
 • Zpracování přehledu pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu
 • Nástup a výstup zaměstnance
 • Roční zúčtování mezd, přehledy pro státní instituce
 • Potvrzení pro úřady (zaměstnanci)
 • Závazky podnikatele vůči OSSZ, ZP

 Daně

 • Daňová přiznání
 • Daň z příjmů fyzických osob - podnikatelé i zaměstnanci
 • DPH - čtvrtletní/měsíční přiznání
 • Silniční daň

 CENÍK pro rok 2019

 

Vedení daňové evidence

 

 • Položka v peněžním deníku, 15 Kč/položka
 • Zpracování kontrolního hlášení, 200 Kč
 • Zpracování DPH měsíční, 400 Kč
 • Zpracování DPH čtvrtletní, 600 Kč
 • Zpracování DPFO, včetně přehl.na ČSSZ a ZP a inventur, 1500 Kč
 • Zpracování přiznání k silniční dani, 150 Kč/vozidlo
 • Poradenství a konzultace, 500 Kč/hod.
 • Zastupování při kontrole na ČSSZ, ZP a FÚ, 500 Kč
 • Zpracování výkazu pro Český statistický úřad, 500 Kč

 

 Vedení podvojného účetnictví

 

 • Položka v účetním deníku, 15 Kč/položka
 • Zpracování kontrolního hlášení, 200 Kč
 • Zpracování DPH měsíční, 400 Kč
 • Zpracování DPH čtvrtletní600 Kč
 • Zpracování DPPO, inventur účtů, 2000 Kč
 • Zpracování přiznání k silniční dani, 150 Kč/vozidlo
 • Poradenství a konzultace, 500 Kč/hod.
 • Zastupování při kontrole na ČSSZ, ZP a FÚ, 500 Kč
 • Zpracování výkazu pro Český statistický úřad, 500 Kč

 

Vedení účetnictví pro SVJ (bez daňového přiznání), 50 Kč/měs/byt

 Mzdová evidence

 

 • Zpracování mzdy na základě dodaných podkladů, 150 Kč/měs/zaměst.
 • Roční vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, 150 Kč
 • Roční vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvl. sazby daně, 150 Kč    

Zpracování daňového přiznání pro OSVČ, kterým není vedena daňová evidence nebo účetnictví a uplatňují paušální výdaje:

 • Daň z příjmu FO, včetně přehledů na ČSSZ a ZP, 1000 Kč

 

Zpracování daňového přiznání pro nepodnikatele:

 

 • Přiznání k dani z příjmu FO (příjem pouze ze zaměstnání), 500 Kč

 • Přiznání k dani z příjmu FO (příjem zaměstnání, nájmy, úroky z půjček, ost. příjmy), 800 Kč

 

Ceny uvedeny bez DPH 21%, ceník je platný od 1.1.2019 do vydání nového