Účetní služby

Vedení daňové evidence

 • Peněžní deník - chronologicky setříděný zápis jednotlivých účetních případů
 • Pokladní kniha - zápis jednotlivých příjmů a výdajů v hotovosti
 • Kniha závazků a pohledávek - zápis přijatých a vydaných faktur, evidence úhrad, evidence nezaplacených faktur a ostatních závazků
 • Evidence majetku - evidence hmotného a nehmotného majetku, účetní i daňové odpisy
 • Vypracování vnitropodnikových směrnic dle přání zákazníka
 • Evidence DPH - sestavení měsíčního/čtvrtletního přiznání
 • Daňové přiznání - zpracování daňového přiznání k dani z příjmů FO včetně vyplnění přehledů pro OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu - pouze pro zákazníky, kterým se zpracovává účetnictví
 • Silniční daň - vypracování přiznání k silniční dani
 • Vedení skladové evidence, vystavování faktur, kniha jízd, cestovné

 Vedení účetnictví

 • Účetní deník - chronologicky setříděný zápis jednotlivých účetních případů
 • Pokladní kniha - zápis jednotlivých příjmů a výdajů v hotovosti
 • Kniha závazků a pohledávek - zápis přijatých a vydaných faktur, evidence úhrad, evidence nezaplacených faktur a ostatních závazků
 • Evidence majetku - evidence hmotného a nehmotného majetku, účetní i daňové odpisy
 • Vypracování vnitropodnikových směrnic dle přání zákazníka
 • Evidence DPH - sestavení měsíčního/čtvrtletního přiznání
 • Daňové přiznání - zpracování daňového přiznání k dani z příjmů FO včetně vyplnění přehledů pro OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu - pouze pro zákazníky, kterým se zpracovává účetnictví
 • Daňové přiznání - zpracování daňového přiznání k dani z příjmů PO - pouze pro zákazníky, kterým se zpracovává účetnictví
 • Silniční daň - vypracování přiznání k silniční dani
 • Vedení skladové evidence, vystavování faktur, kniha jízd, cestovné

 Mzdy a zaměstnanci

 • Vedení mzdové agendy
 • Zpracování přehledu pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu
 • Nástup a výstup zaměstnance
 • Roční zúčtování mezd, přehledy pro státní instituce
 • Potvrzení pro úřady (zaměstnanci)
 • Závazky podnikatele vůči OSSZ, ZP

 Daně

 • Daňová přiznání
 • Daň z příjmů fyzických osob - podnikatelé i zaměstnanci
 • DPH - čtvrtletní/měsíční přiznání
 • Silniční daň

 CENÍK 

Daňové evidence

 • Položka v peněžním deníku - 12Kč/položka (po delší spolupráci možno dohodnout výhodnější měsíční paušál)
 • Daň z příjmu FO, včetně přehledů na ČSSZ a zdravotní pojišťovnu - 800 Kč
 • DPH měsíční - 250 Kč
 • DPH čtvrtletní - 400 Kč
 • Silniční daň – 100 Kč/vozidlo
 • Poradenství a konzultace – 500 Kč/hod.

 Podvojného účetnictví

 • Položka v účetním deníku - 12Kč/položka (po delší spolupráci možno dohodnout výhodnější měsíční paušál)
 • Daň z příjmu PO - 800 Kč
 • DPH měsíční - 250 Kč
 • DPH čtvrtletní - 400 Kč
 • Silniční daň – 100 Kč/vozidlo
 • Poradenství a konzultace – 500 Kč/hod.

 Mzdová evidence

 • Mzdová agenda – 120 Kč/měsíc/zaměstnanec

 

Ceny uvedeny bez DPH 20%, ceník je platný od 1.1.2012 do vydání nového