Aruba ESP (Edge Services Platform)

 SEZNAMTE SE S PRVNÍ PRŮMYSLOVOU PLATFORMOU ZALOŽENOU NA UMĚLÉ INTELIGENCI, KTERÁ SJEDNOCUJE A AUTOMATIZUJE SPRÁVU FIREMNÍ SÍTĚ I ZVYŠUJE JEJÍ BEZPEČNOST. NA PODNIKOVÉ SÍTI SE GENERUJE ČÍM DÁL VÍCE DAT A TO PŘINÁŠÍ NOVÉ VÝZVY.

 Nové výzvy pro správu podnikové sítě
Na síti se generuje čím dál více dat. Pro vaši společnost to sice vytváří nové příležitosti, ale i nové výzvy pro správu IT. Když více dat, tak i více nástrojů a tím se zpomaluje řešení problémů. 

Odstranění všech problémů v síti může zabrat až 70% času vašich IT specialistů, jelikož zabezpečení a sledování všech zařízení je obtížné, a náklady nám jen rostou ...

Využijte potenciál a výhody HPE Aruba ESP
Pro správce sítě je "vysvobozením" mít jediný operační model napříč infrastrukturou . Pro provádění každodenních operací již nemusejí žonglovat s půl tuctem nástrojů, kopírováním a vkládáním informací z jednoho do druhého. HPE Aruba ESP sjednocuje všechny síťové domény (kabelové, bezdrátové a WAN) a všechna umístění.na jednu sjednocenou platformu.

SÍŤ SE STÁVÁ:

Unifikovaná - získejte kontextovou viditelnost a lehce a efektivně ovládejte všechny domény. Aruba Unified Infrastructure zjednodušuje a vylepšuje IT operace pomocí cloudového nativního obrazu pro WLAN, LAN a SD-WAN napříč areály, pobočkami, datovými centry a vzdálenými pracovníky.
 
Automatizovaná s umělou inteligencí - Automaticky sledujte a opravujte své Wi-Fi, kabelové a SD-WAN prostředí pomocí Aruba AIOps. Díky nashromážděným získaným datovým bodům můžete předvídat a řešit problémy dříve, než se dotknout samotných uživatelů. Zkrátíte dobu řešení problémů až o 90% a zvýšíte kapacitu sítě až o 25%.
 
Bezpečná - Zvyšte jednoduše ochranu sítě. Aruba ESP s Zero Trust Security poskytuje kompexní sadu funkcí jako je viditelnost, kontrola a vymáhání řešení tak, aby splňovaly požadavky decentralizované síťové infrastruktury.
 
K dispozici jako služba - s flexibilními možnostmi spotřeby a financování. Můžete tak reagovat dle potřeby a snadno nasazovat nejnovější síťové technologie.

Převeďte data na obchodní výsledky
Analyzujte a jednejte - Nechejte promluvit umělou intelienci a automatizaci, která vám doporučí s přesností přes 95%, jak optimalizovat svou síť, aniž byste museli plavat mořem informací.
 
Chraňte - Použijte osvědčené postupy Zero Trust Security proti hrozbám založených na zařízeních a internetu. Ochraňte svou společnost, informace o zákaznících, pacientech, obchodních partnerech v bezpečí,omezením přístupu k síti na základě rolí, zásad a podrobných informací o profilu zařízení.
 
Připojte - Sjednocujte užitele a zařízení napříč celým prostředím. Usnadněte identifikace a ovládání zařízení v síti, abyste se mohli soustředit na poskytování nejlepších uživatelských zkušeností.

Máte zájem o více informací?
Pokud vás informace k této oblasti naší nabídky zaujaly, máte dotazy či zájem o upřesnění k vaší konkrétní situaci, kontaktujte našeho Aruba specialistu: Vladimír Molinek, molinek@dlnk.cz. Případně se obraťte na svého obchodníka v rámci poboček DLNK systems.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.