Účetní služby

Vedení daňové evidence
Peněžní deník - chronologicky setříděný zápis jednotlivých účetních případů
Pokladní kniha - zápis jednotlivých příjmů a výdajů v hotovosti
Kniha závazků a pohledávek - zápis přijatých a vydaných faktur, evidence úhrad, evidence nezaplacených faktur a ostatních závazků
Evidence majetku - evidence hmotného a nehmotného majetku, účetní i daňové odpisy
Vypracování vnitropodnikových směrnic dle přání zákazníka
Evidence DPH - sestavení měsíčního/čtvrtletního přiznání
Daňové přiznání - zpracování daňového přiznání k dani z příjmů FO včetně vyplnění přehledů pro OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu - pouze pro zákazníky, kterým se zpracovává účetnictví
Silniční daň - vypracování přiznání k silniční dani
Vedení skladové evidence, vystavování faktur, kniha jízd, cestovné

Vedení účetnictví
Účetní deník - chronologicky setříděný zápis jednotlivých účetních případů
Pokladní kniha - zápis jednotlivých příjmů a výdajů v hotovosti
Kniha závazků a pohledávek - zápis přijatých a vydaných faktur, evidence úhrad, evidence nezaplacených faktur a ostatních závazků
Evidence majetku - evidence hmotného a nehmotného majetku, účetní i daňové odpisy
Vypracování vnitropodnikových směrnic dle přání zákazníka
Evidence DPH - sestavení měsíčního/čtvrtletního přiznání
Daňové přiznání - zpracování daňového přiznání k dani z příjmů FO včetně vyplnění přehledů pro OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu - pouze pro zákazníky, kterým se zpracovává účetnictví
Daňové přiznání - zpracování daňového přiznání k dani z příjmů PO - pouze pro zákazníky, kterým se zpracovává účetnictví
Silniční daň - vypracování přiznání k silniční dani
Vedení skladové evidence, vystavování faktur, kniha jízd, cestovné

Mzdy a zaměstnanci
Vedení mzdové agendy
Zpracování přehledu pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Nástup a výstup zaměstnance
Roční zúčtování mezd, přehledy pro státní instituce
Potvrzení pro úřady (zaměstnanci)
Závazky podnikatele vůči OSSZ, ZP

Daně
Daňová přiznání
Daň z příjmů fyzických osob - podnikatelé i zaměstnanci
DPH - čtvrtletní/měsíční přiznání
Silniční daň

CENÍK 

Vedení daňové evidence

Položka v peněžním deníku, 15 Kč/položka
Zpracování kontrolního hlášení, 200 Kč
Zpracování DPH měsíční, 400 Kč
Zpracování DPH čtvrtletní, 600 Kč
Zpracování DPFO, včetně přehl.na ČSSZ a ZP a inventur, 1500 Kč
Zpracování přiznání k silniční dani, 150 Kč/vozidlo
Poradenství a konzultace, 500 Kč/hod.
Zastupování při kontrole na ČSSZ, ZP a FÚ, 500 Kč
Zpracování výkazu pro Český statistický úřad, 500 Kč

Vedení podvojného účetnictví

Položka v účetním deníku, 15 Kč/položka
Zpracování kontrolního hlášení, 200 Kč
Zpracování DPH měsíční, 400 Kč
Zpracování DPH čtvrtletní, 600 Kč
Zpracování DPPO, inventur účtů, 2000 Kč
Zpracování přiznání k silniční dani, 150 Kč/vozidlo
Poradenství a konzultace, 500 Kč/hod.
Zastupování při kontrole na ČSSZ, ZP a FÚ, 500 Kč
Zpracování výkazu pro Český statistický úřad, 500 Kč

Vedení účetnictví pro SVJ (bez daňového přiznání), 50 Kč/měs/byt

Mzdová evidence

Zpracování mzdy na základě dodaných podkladů, 150 Kč/měs/zaměst.
Roční vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, 150 Kč
Roční vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvl. sazby daně, 150 Kč    
Zpracování daňového přiznání pro OSVČ, kterým není vedena daňová evidence nebo účetnictví a uplatňují paušální výdaje:

Daň z příjmu FO, včetně přehledů na ČSSZ a ZP, 1000 Kč

Zpracování daňového přiznání pro nepodnikatele:

Přiznání k dani z příjmu FO (příjem pouze ze zaměstnání), 500 Kč
Přiznání k dani z příjmu FO (příjem zaměstnání, nájmy, úroky z půjček, ost. příjmy), 800 Kč
 

Ceny uvedeny bez DPH 21%, ceník je platný od 1.1.2020 do vydání nového

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.